vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Nejzajímavější zvířata planety očima studentů kvarty 

Tématem měsíce února ve výuce anglického jazyka v kvartě byla příroda, především nebezpečná zvířata. Vzhledem k tomu, že studenty toto téma zaujalo, rozhodli jsme se, že věnujeme čas v multimediální učebně přípravě projektu s názvem „The Most Interesting Animals“ neboli „Nejzajímavější zvířata“. Studenti si ve dvojicích připravili powerpointové prezentace, které poté představili třídě.

Měli jsme tudíž možnost dozvědět se mnoho užitečných informací o neobvyklých zvířatech, která žijí na naší planetě a studenti měli možnost kromě angličtiny procvičit i své prezentační dovednosti. Jako příklad velmi zdařilé práce přikládám prezentaci o kříženci lva s tygrem, tzv. ligrovi.

Mgr. Kateřina Holubová, vyučující angličtiny

© design 2007 Úvodní stránka