vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ocenění ke Dni učitelů 

U příležitosti Dne učitelů ve čtvrtek 28. 3. 2019 převzala ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje J. Bernarda, náměstkyně hejtmana I. Bartošové a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. J. Havlíčkové, MBA vyučující našeho gymnázia Mgr. Jiřina Mazalová.

Za dlouhodobě svědomitou a odborně fundovanou práci Mgr. J. Mazalová obdržela pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje, pamětní list a koš s regionálními potravinami Plzeňského kraje.

Mgr. J. Mazalová tak patří na sportovním gymnáziu k vyučujícím, které ocenění hejtmana Plzeňského kraje za svoji pedagogickou práci již získaly v roce 2017, k Mgr. M. Maškové a PhDr. O. Šimandlové.

Gratulujeme!

© design 2007 Úvodní stránka