vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
ANGLICKÉ DIVADLO 

Dne 29.3.2019 se studenti tříd 2.A,2.B a sexty zúčastnili anglického divadla s názvem Henry and Six Wives (Jindřich a šest žen), které se uskutečnilo v SVČ Radovánek.

Představení bylo inspirováno anglickými dějinami 1.poloviny 16.století, přesněji anglickým panovníkem Jindřichem a osudy jeho šesti žen. Děj hry byl očima turisty přiblížen současnému mladému publiku. Herci jako postavy Muzea voskových figurín Madame Tussaud ve svých příbězích ožívají a se studentskou nadsázkou diváky humorně seznamují s osudem všech šesti žen panovníka.

Věřím, že se představení všem líbilo. Mimo jiné jsme si mohli procvičit svoji slovní zásobu jinou formou než tou ve školních lavicích.

Lucie Opavová, 2.A

© design 2007 Úvodní stránka