vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
DEN JAZYKŮ OČIMA VÍTĚZŮ 

Letošní Den jazyků, který patří již k tradičním akcím pořádaným na sportovním gymnáziu, přinesl naší třídě vítězství. Co mu však předcházelo?

Naším úkolem bylo připravit desetiminutové video o tom, jak trávíme letní prázdniny. Prvotní vizi dostala naše spolužačka Chlum, a postupně jsme každý přicházel s dalšími a dalšími nápady. Část videa jsme natáčeli během hodin anglického jazyka, které nám byly věnovány. Zbytek jsme točili v našem volném čase po celém světě, spíš Evropě. Samozřejmě to nebylo nic jednoduchého. Kvůli našemu časovému vytížení bylo náročné se sejít a dát vše dohromady. Například Triny a Šebi se sešly v neděli večer, aby natočily poslední záběry videa. Během natáčení přišlo i několik lidí k úrazu. Andy si vyvrkla kotník, Sára si rozsekla koleno a Jáchym byl sražen dveřmi. Finální přípravy vyvrcholily až v den promítání, jelikož nám ještě chybělo společné foto. Bez toho bychom totiž nedostali diplom za první místo. Při sledování ostatních videí si Chlum pečlivě zapisovala, které body zadání každá třída splnila, a byla rozhodnuta vznést protest proti výhře jiné třídy. Naštěstí jsme se nemuseli obávat o zdraví komise, protože jsme vyhráli. Všechny třídy si daly záležet a žádné video nebylo propadák.

studenti 3.A

© design 2007 Úvodní stránka