vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Česko-německá jazyková animace od Tandemu 

V rámci „Dne s němčinou“ proběhla 13. května 2019 na naší škole ukázka česko-německé jazykové animace, kterou zprostředkovalo Koordinační centrum výměn mládeže Tandem ve třídách sekunda a kvarta.

Jazyková animace je hravá metoda, která se zábavným způsobem snaží přiblížit základy cizího jazyka a podněcuje zájem o jinou kulturu, lidi a zemi. Našim žákům pomohla zbavit se ostychu a obav z chyb při používání němčiny.

Chtěli bychom tímto poděkovat panu Karlu Hájkovi za jeho zábavný přístup, kterým podpořil kreativitu a iniciativu všech účastníků česko-německé animace. Pevně věříme, že si žáci prohloubili již získané jazykové znalosti a mají motivaci do dalšího studia němčiny.

Mgr. Gabriela Egersdorfová

© design 2007 Úvodní stránka