vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Beseda s válečnými veterány 

V pátek 3. 5. 2019 se žáci třídy Tercie a Kvarta zúčastnili besedy s válečnými veterány, která se konala ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Společně se studenty různých škol měli možnost setkat se a mluvit s deseti statečnými muži z Belgie a Ameriky.

Po krátkém představení všech hrdinů následoval prostor na dotazy. Ze začátku byli všichni nesmělí a bylo vidět, že přemýšlí, jak nejlépe vyjádřit úctu a vděk prostřednictvím správně volených otázek. Nakonec se však na všechny ani nedostalo, i přesto se častokrát museli zamyslet i dotazovaní, aby nám správně vyjádřili své poselství, zkušenosti a ponaučení.

Myslím si, že beseda byla pro nás všechny opravdu přínosná a byl to zážitek, na který hned tak nikdo z nás nezapomene. Je důležité, abychom i my předávali dál důležité události světových dějin a nezavírali před nimi oči.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za pozitivní náladu, energii a víru v nás, mladou generaci, a neskutečný životní zážitek.

Barbora Dezortová, žákyně kvarty

© design 2007 Úvodní stránka