vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Neztratit víru v člověka: protektorát očima židovských dětí 

Dne 2. května jsme se my, studenti kvinty Sportovního gymnázia Plzeň, zúčastnili aktivačního programu u příležitosti Dne památky obětí holokaustu (Jom ha-šoa), který v roce 2019 připadl právě na tento den. Program doplňoval vzájemně se prolínající výstavy „Neztratit víru v člověka: protektorát očima židovských dětí“ a „Příběh dětí: kresby dětí z terezínského ghetta“, které jsou v současné době instalovány v prostorách Národopisného muzea Plzeň.

V rámci obou výstav a doprovodného programu jsme se seznámili s každodenním životem židovských dětí v Protektorátu Čechy a Morava a v ghettu Terezín, a to nejen prostřednictvím pracovních listů, ale také skrze praktické činnosti, se kterými se židovské děti v tomto nelehkém období setkaly a samy se jim věnovaly.

Pro přiblížení historické problematiky zejména mladým návštěvníkům byly při tvorbě výstavy využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

Kvinta SG

© design 2007 Úvodní stránka