vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
ÚSPĚCH Martina Miloty v on-line soutěži KONTEXT 

Studenti Sportovního gymnázia Plzeň se zapojili do prvního ročníku on-line soutěže v porozumění odbornému anglickému textu KONTEXT, kterou pořádalo Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání, Ústav jazykové přípravy ZČU a Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.

Soutěžící prověřily texty z různých oblastí a oborů, jejichž propojujícím tématem byla tentokrát planeta Země. Naši studenti poměřili své schopnosti se studenty dalších pěti gymnázií ve dvou kategoriích: 1. - 2. ročník (resp. kvinta a sexta) a 3. - 4. ročník (resp. septima a oktáva). Celkem se zúčastnilo 71 studentů z naší školy.

Studenti v průběhu měsíce března vyplnili čtyři on-line testy, ze kterých vzešli vítězové školních kol, kteří se setkali 4. dubna v budově Fakulty elektrotechnické ZČU. Sportovní gymnázium reprezentovali studenti sexty Jakub Karban, Martin Milota a Adam Kohout z oktávy. Finálový den měl dvě části - první on-line, které se zúčastnilo 85 vítězů školních kol, a druhou prezenční před komisemi pro jednotlivé kategorie, kam postoupilo celkem 28 studentů.

Velkého úspěchu dosáhl Martin Milota, který postoupil do závěrečného ústního kola a v tvrdé konkurenci získal skvělé 5. místo.

Pro finalisty bylo navíc připraveno dopoledne Bav se vědou, během kterého si mohli vyzkoušet logické hry, virtuální a rozšířenou realitu nebo se seznámit s humanoidním robotem Nao. Odpoledne pak finalisté navštívili Fakultu elektrotechnickou, Fakultu strojní a Fakultu aplikovaných věd ZČU.

za vyučující anglického jazyka Mgr. Veronika Brejchová

© design 2007 Úvodní stránka