vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tisková zpráva z Výstupní konference 

Dne 15. 6. 2011 jsme na sportovním gymnáziu uspořádali výstupní konferenci k projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Na výstupní konferenci vyučující - zpracovatelé projektu konkrétně prezentovali své produkty. Na interaktivní tabuli jsme nejprve zhlédli metodický materiál pro práci s nestandardizovanými testy a praktické využití počítačového programu pro práci s vlastními, nově vytvořenými nestandardizovanými testy. Poté vystoupili zástupci zpracovatelů za jednotlivé oblasti předmětů, a to za oblast český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ a informatika.

V průběhu výstupní konference jsme měli možnost seznámit se s náhledem do mnoha výukových prezentací, které vyučující - zpracovatelé projektu úspěšně ověřují ve svých hodinách. Výukové prezentace a další výstupy projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“napomáhají ke kvalitnější a modernější přípravě žáků na novou podobu maturitní zkoušky a k dalšímu studiu na vysoké škole.

Výstupní konference byla velmi zajímavá pro všechny zúčastněné. Závěr konference byl zpestřen hudebním vystoupením našich žáků.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka