vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tisková zpráva - Výtah z 9. monitorovací zprávy 

Dne 27. července 2011 jsme odevzdali předposlední v pořadí 9. monitorovací zprávu. V monitorovaném období duben – červen 2011:

1. Vyučující – zpracovatelé projektu pokračovali v tvorbě databáze vlastních nestandardizovaných didaktických testů jako nových produktů projektu v jednotlivých oblastech předmětů. V monitorovací zprávě jsou uvedena všechna témata, pro která byly testy vytvořeny. Testové otázky byly ověřovány žáky,

2. Již vytvořené výukové prezentace vyučující ověřovali, inovovali nebo doplňovali,

3. Realizační tým se zabýval přípravou realizace výstupní konference projektu a publicitou,

4. V průběhu monitorovacího období byly provedeny úpravy rozpočtu pouze v rámci jednotlivých kapitol, a to v kapitole Nákup služeb, Osobní náklady, Zařízení, Místní kancelář, Náklady vyplývající přímo ze smlouvy.

V monitorovacím období červenec – září 2011 bude dále probíhat kompletace databáze vlastních didaktických testů. Databáze bude uložena spolu s programem na DVD. Celá webová aplikace bude umístěna na síti školy pro potřeby pedagogů i žáků školy.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka