vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Audit projektu „Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu“ 

Finanční manažerka pí Vávrová předkládala postupně dokumenty týkající se projektu auditorce Ing. Pavlíně Kosnarové ze společnosti BDO Plzeň s.r.o. Auditorka se v první fázi zaměřila na kontrolu čerpání rozpočtu za rok 2009 a za rok 2010. Tato kontrola proběhla v závěru měsíce srpna.

Konečné ověření dotace proběhne po předložení dokladů za rok 2011 po předchozí domluvě s finanční manažerkou pí Jitkou Vávrovou do 15. října 2011.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka