vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příprava - třída B a Prima 
Tělesná výchova

V hodinách rozšířené tělesné výchovy se žáci pod vedením zkušených učitelů TV věnují všestranné pohybové přípravě. Ta je nezbytným doplňkem mnohdy jednostranného speciálního tréninku, který žáci absolvují ve svých sportovních specializacích. Náplní jsou základy atletiky a gymnastiky, sportovní a pohybové hry či různé moderní pohybové formy (strečink, kondiční posilování, zdravotní a relaxační cvičení).

Od školního roku 2017/2018 budou v tercii působit v rámci dvou hodin TV odborní trenéři atletiky, juda, plavání, tenisu a volejbalu. Žáci se pod jejich vedením v dvouměsíčních blocích blíže seznámí se základy těchto sportů.

K všestrannému sportovnímu rozvoji žáků patří také plavání, lyžařský kurz a vodácký kurz.

Plavání

V hodinách plavání si žáci osvojí základy všech plaveckých stylů. Plavání se vyučuje ve třídách prima a tercie v rámci speciálního bloku.

Lyžařské kurzy

Lyžařských kurzů se zúčastňují žáci těchto ročníků - sekunda, kvinta a 1.B. V případě volných míst pak mohou doplňovat kurzy také zájemci z ostatních ročníků. Účast na kurzu není povinná. Lyžařské kurzy pořádáme v Krušných horách na Božím Daru.

Lyžařský výcvik je kombinací běžeckého, sjezdového lyžování a snowboardingu.

Vodácký kurz

Vodáckého kurzu se zúčastňují žáci septimy a 3.B. Účast na kurzu není povinná.

Tradičním tokem pro pořádání této populární akce se stala řeka Ohře, protékající chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les na Karlovarsku.

Teorie sportovní přípravy

Od druhého ročníku čtyřletého studia nebo od sexty víceletého gymnázia mají žáci možnost výběru volitelného předmětu Teorie sportovní přípravy. Předmět je tříletý s možností složení maturitní zkoušky.

Volba předmětu je velmi vhodná nejen pro budoucí zájemce o vysokoškolské studium tělesné výchovy nebo trenérství, ale také pro všechny žáky, kteří se mají zájem zorientovat v základech anatomie člověka, fyziologie, biochemie a biomechaniky tělesných cvičení, historie tělesné kultury, pedagogiky a psychologie sportu, teorie sportovního tréninku či regenerace a první pomoci.

© design 2007 Úvodní stránka