vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Účast žáků v soutěžích 
odborné soutěže
sportovní soutěže

SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Název soutěže

Kategorie

Počet účastníků

Umístění, jméno žáka, třída

Olympiáda českého jazyka

školní kolo

1. kategorie

7

1. Sabina Rybáčková, Kva

2. Veronika Virtová, Kva

školní kolo

2. kategorie

38

1. Kristýna Kališová, Okt

2. Veronika Týnovská, 2. A

okresní kolo

1. kategorie

2

13. Sabina Rybáčková, Kva

15. Veronika Virtová, Kva

okresní kolo

2. kategorie

2

6. Kristýna Kališová, Okt

15. Veronika Týnovská, 2. A

Konverzace v německém jazyce

školní kolo/ IIIA

8

1. Sandra Halounová, Sept

školní kolo/ II B

7

1. Anna Bauerová, Kva

okresní kolo/ III A

1

Sandra Halounová, Sept

okresní kolo/ II B

1

Anna Bauerová, Kva

Konverzace v anglickém jazyce

školní kolo I B

8

1. Jakub Peterka S

školní kolo II B

9

1. Dan Hlaváček T

školní kolo III A

29

1. Štěpán Hengerič 3. A

Olympiáda v ruském jazyce

školní kolo - 2. roč.

15

1. Slavomír Jašo, 2. A

školní kolo - 3. roč.

12

1. Miroslav Pruner, 3. A

školní kolo - 4. roč.

10

1. Kateřina Berková, 4. A

městské kolo - 2. r.

5

3. Slavomír Jašo, 2. A

městské kolo - 4. r.

1

3. Kateřina Berková, 4. A

Olympiáda v dějepisu

školní kolo T, Kva

11

1. Daniel Pechr, Kva

městské kolo

1

Daniel Pechr, Kva

- bez umístění

Matematická olympiáda

školní kolo C

1

Jana Čákorová, 1. A

- úspěšný řešitel

okresní kolo C

1

Jana Čákorová, 1. A

- bez umístění

školní kolo Z 6

7

Veronika Sedláčková, Prima

- úspěšný řešitel

školní kolo Z 7

6

Lucie Bretšnajdrová, S,

Jakub Zvěřina, S,

Jakub Peterka, S

- úspěšní řešitelé

okresní kolo Z 6

1

Veronika Sedláčková, Prima

- bez umístění

okresní kolo Z 7

3

Lucie Bretšnajdrová, S,

Jakub Zvěřina, S,

Jakub Peterka, S

- bez umístění

Pythagoriáda

školní kolo P6

30

1. Petr Mašek, Prima

školní kolo P7

30

1. Ondřej Hlaváč, S

školní kolo P8

28

1. Martin Vanc, T

okresní kolo P6

2

4. Petr Mašek, Prima

okresní kolo P7

7

5. Jan Grohmann, S

6. Jakub Zvěřina, S

Olympiáda fyzikální

školní kolo G Archimediáda

3

S - bez úspěšného řešitele

školní kolo F

4

T - bez úspěšného řešitele

školní kolo E

3

Matěj Straka, Kva

- úspěšný řešitel

okresní kolo kategorie E

1

Matěj Straka, Kva

- úspěšný řešitel

školní kolo kategorie B

1

Jan Vosejpka, 3. A

- bez umístění

školní kolo kategorie B

1

Jan Vosejpka, 3. A

- úspěšný řešitel

Olympiáda biologická

A školní kolo

2

1. Jan Vosejpka, 3. A

2. Eliška Králová, Sept

B školní kolo

13

1. Kateřina Böhmová, Sexta

2. Jana Čákorová, 1. A

3. Štěpán Komzák, 1. B

B krajské kolo

1

25. K. Böhmová, Sexta

C školní kolo

14

1. Kateřina Čejková, Kva 2. Martin Volf, Kva

3. Lenka Kučerová, T

C okresní kolo

1

2. Kateřina Čejková, Kva

D školní kolo

18

1. Veronika Hertlová, Sek

2. Kateřina Paverová, Sek

3. Otto Hertl, Sek

D okresní kolo

2

27. Kateřina Paverová, Sek

28. Veronika Hertlová, Sek

Olympiáda chemická

D školní kolo

4

1. Martin Volf , Kva

2. Matěj Straka, Kva

3. Lukáš Banýr, Kva

C školní kolo

3

1. Robert Borovanský, 2. A

2. Jana Čákorová, 1. A

3. Anne-Maria Kasipovičová, Sexta

C krajské kolo

1

18. Robert Borovanský, 2. A

B školní kolo

3

1. Tereza Laštovková, 3. B

2. Jan Vosejpka, 3. A

3. Nela Zachardová, Sept

B krajské kolo

2

13. Jan Vosejpka, 3. A

18. Tereza Laštovková, 3. B

Programování

okresní kolo

2

7. Adam Kohout, Sept

9. Valentin Papazian, Sept

Přírodovědný klokan

Kadet

12

1. Kryštof Baxa, T

2. Martin Volf, Kva

3. Michaela Maříková, T,

Matyáš Trůka, Kva

Junior

24

1. Marek Vágner, Kvi

2. Petra Vitáková 1. B

Dominik Houdek, 1. B

3. Štěpán Komzák, 1. B

Jakub Veselý, 1. B

Olympiáda zeměpisná

A školní kolo

10

1. Filip Koláček, P

A okresní kolo

1

3. Filip Koláček, P

B školní kolo

10

1. Jan Grohmann, S

B okresní kolo

1

9. Jan Grohmann, S

C školní kolo

12

1. Kryštof Baxa, T

C okresní kolo

1

7. Kryštof Baxa, T

D školní kolo

23

1. Jan Vosejpka, 3. A

D okresní kolo

2

2. Jan Vosejpka, 3. A

5. Adam Váchal, Okt

D krajské kolo

1

7. Jan Vosejpka, 3. A

Matematický klokan

kategorie Benjamín

(P a S)

16

1. Jan Grohman, S

2. Antonín Kubeš, Prima

Lucie Bretšnajdrová, S

3. David Toman, Prima

kategorie Kadet

(T a Kva)

22

1. Kryštof Baxa, T

2. Tadeáš Bíman, T

3. Vladimír Kremláček, Kva

kategorie Junior

22

1. Michaela Cajthamlová, 1. B

Libor Kojzar, 2. B

2. Jakub Veselý, 1. B

3. Jakub Netrval, 1. B

Aneta Mašátová, Sexta

kategorie Student

18

1. Jan Vosejpka, 3. A

2. Valentin Papazian, Sept

3. Karel Vavřička, 4. A

Technická olympiáda Plzeňského kraje

1 tým

3. místo Anna Vacová, Jan Vosejpka, Petr Pešek, 3. A,

Tereza Laštovková, 3. B

Enersol

krajské kolo

1. Libor Kojzar, 2. B

2. David Soukup, 2. B

2. Sofie Nosková, 2. B

celostátní kolo

2. Libor Kojzar, 2. Bzpět

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE S ÚČASTÍ ŽÁKŮ SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA V ROCE 2017/18

odvětví

název soutěže

termín

počet účastníků

zodpovídal

umístění

florbal

okresní kolo

8. 12. 2017

10

J. Bedrna

1. místo

kopaná

Halový turnaj v kopané SŠ - hoši

18. a 19. 12. 2017

10

J. Bedrna

3. místo

kopaná

Halový turnaj v kopané SŠ - dívky

18. a 19. 12. 2017

10

J. Bedrna

2. místo

volejbal

Volejbal - hoši

„Vánočka“

20. 12. 2017

7

M. Feix

2. místo

volejbal

Volejbal - dívky

„Vánočka“

20. 12. 2017

9

K.Svobodová, P. Netrvalová

1. místo

Fotbal

Vánoční turnaj v kopané pro chlapce VG

22. 12. 2017

120

PK TV

1. místo - 4. B

Atletika

Středoškolský pohár SG

10. 1. 2017

30

P. Konop

J. Ryba

1. místo

florbal

okresní kolo

26. 1. 2018

12

M. Feix

1. místo

florbal

krajské kolo

29. 1. 2018

10

J. Bedrna

3. místo

florbal

krajské kolo

2. 3. 2018

12

M. Feix

2. místo

LVK

LVK - 1.B, Kvinta, Sekunda, atletika

4. - 10. 3. 2018

80

PK TV

Sportovní den - NG

Prima až Kvarta

26. 6. 2018

PK TV

Sportovní den - VG

1., 2., 3. ročník

Kvi, Sex, Sept

28. 6. 2018

PK TV

zpět
© design 2007 Úvodní stránka