vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Kroužek mladých historiků ve školním roce 2012/2013 

Ve školním roce 2012/2013 bude opět pro žáky otevřen Kroužek mladých historiků Sportovního gymnázia v Plzni.

Program je tento rok opět zaměřen na Plzeňsko a okolí, plzeňské kostely, architekturu plzeňského náměstí, archiv a v neposlední řadě nabízené výstavy Západočeského muzea. V souladu s projektem Výchova k toleranci čeká členy kroužku a také studenty semináře z dějepisu návštěva Terezína. Pokud bude v nabídce historická hra či film, rádi se ho opět zúčastníme. Žáci se při našich výpravách seznamují se s historickými zajímavostmi, obohacují své znalosti ze školních lavic, učí se pracovat v týmu a zpracovávat nová fakta.

Mgr. Irena Baranová, vedoucí kroužku

© design 2007 Úvodní stránka