vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ze sportovní haly TJ Lokomotiva v Plzni do světa … 

Ve dnech 20. – 22. září 2012 se v Plzni konal již 8. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP.

Protože tato zajímavá akce probíhala v těsné blízkosti naší školy, tématika cestování a objevování nového je všem blízká a navíc téma „Cestování, dovolená a doprava“ je součástí učebních plánů cizojazyčného vzdělávání a o cestování se hovoří též u maturitní zkoušky z cizích jazyků, vypravily se některé třídy našeho gymnázia na tento veletrh.

V hodině německého jazyka prošla výstavními prostorami s vyučujícími Mgr. Lokajíčkovou a Mgr. Markovou i třída sexta. Každý žák měl za úkol nejen „nasát“ příjemnou a rušnou atmosféru veletrhu o cestování, ale i vyřešit úkoly v pracovních listech – samozřejmě v němčině.

V hale plné návštěvníků, pestrých stánků jednotlivých vystavovatelů a prodejních pultů zaujaly žáky i ochutnávky krajových specialit, uzenin, sýrů i nápojů. Ve venkovní expozici byla pro žáky atraktivním a i tak trochu legračním zážitkem možnost „jako“ podojit umělou kravičku Stračenku – což si někteří hned vyzkoušeli.

V průběhu návštěvy veletrhu získali žáci ještě jednu zkušenost, ta však nebyla vůbec příjemná. Jeden z mladých návštěvníků vstoupil přes zákaz na horolezeckou stěnu, kde k údivu všech bez jištění šplhal vzhůru. Jak vše dopadlo, není těžké si představit …

Proto si závěrem neodpustím trochu „mentorování“. Mnohdy se totiž žákům zdají být zcela zbytečná a otravná ponaučení učitelů, dobře míněné rady rodičů. Ne, vážení a milí! Pravidla a zásady bezpečnosti jsou od toho, aby se dodržovala.

A jinak – šťastné cestování, možná podle prospektů a mapek z ITEPu. A také vždy šťastný návrat domů.

Mgr. Milena Marková, vyučující Nj

© design 2007 Úvodní stránka