vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Kvarta v Národním technickém muzeu v Praze 

V pondělí 24. 9. 2012 se třída kvarta vydala na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Cílem naší exkurze byla účast na vzdělávacím programu ENTER. Pro třídu byl rezervován workshop Chemie pro devítku.

Po přivítání odbornými lektory se třída rozdělila na dvě skupiny. Každá skupina pracovala v jedné učebně a přibližně po hodině se skupiny vyměnily.

Po krátkém teoretickém úvodu se žáci přesunuli k praktickému cvičení. Na jednoduchých pokusech si ověřovali vlastnosti látek, vyzkoušeli si některé metody oddělování složek směsí. Sledovali změny v průběhu rozpouštění vybraných látek. Speciální lupu použili při zkoumání stavby krystalů. Na pokusu s železným hřebíkem si dokázali platnost řady reaktivnosti kovů. Zaujala je i možnost použití tajného písma.

I když pokusy byly jednoduché, umožnili žákům zopakovat si a v praxi si ověřit některé kapitoly z chemie.

Mgr. Václava Dlouhá, vyučující chemie

© design 2007 Úvodní stránka