vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt Výchova k toleranci – výstava Neztratit víru v člověka 

V měsíci září 2012 byla našemu gymnáziu zapůjčena putovní výstava z Židovského muzea v Praze nazvaná Neztratit víru v člověka. Výstava byla koncipována jako soubor 20 panelů, na nichž byly zachyceny osudy židovských dětí, které prošly Terezínem a některé i koncentračním vyhlazovacím táborem Osvětim.

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia si postupně v hodinách dějepisu výstavu prohlédli, v týmech vypracovali pracovní listy, které jsme měli od muzea k dispozici. Kromě samotné výstavy jsme zhlédli dokument Nezapomínání. Dokumentární film obsahoval výpovědi samotných přeživších dětí z Terezína. Pro všechny, žáky i učitele, byl velmi přínosný a velice nás zasáhl.

Celý projekt navazoval na naši předcházející přednášku v Židovském muzeu v Praze v květnu minulého školního roku, kde se žáci loňské kvarty setkali s pamětnicí holocaustu, paní Martou Kottovou. Zvláště pak pro ně byl cyklus výstavy a film samotný doplněním jejich znalostí a informací.

Za žáky i za kolegy můžeme říct, že jsme rádi, že se na hrůzy 2. světové války díky těmto lidem a snahám muzea nezapomíná. Současné generace se mohou z těchto událostí jen poučit a mohou být vděčni za dobu, v níž žijí.

Mgr. Irena Baranová, vyučující dějepisu

© design 2007 Úvodní stránka