vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Jaderné dny v Techmanii 

Ve čtvrtek 11. 10. 2012 třída kvarta navštívila výstavu „Jaderné dny v Techmánii“. Cílem naší návštěvy nebyla jen samotná výstava, ale také přednáška o jaderné energii a získání potřebných informací na doplnění pracovních listů, které každý žák obdržel před vstupem do Techmánie od vyučující fyziky.

Po přivítání pracovníky Techmánie byli žáci pozváni do přednáškového sálu, kde na ně čekal pan Ing. Jan Zdebor s přednáškou na téma Co všechno se ve světě provozuje (a co bude?). Přednáška byla podána velmi zajímavou a poutavou formou, pan Ing. Zdebor přizpůsobil výklad přiměřeně věku posluchačů. Ti se tak dozvěděli mnoho zajímavých informací o jaderné energii současnosti.

Po skončení přednášky jsme navštívili výstavní sál s exponáty modelů reaktorů, modelem řetězové reakce, palivovými články apod. I zde nás doprovázel pan Ing. Zdebor i s kolegy a odpovídali na dotazy žáků.

Získané informace a vědomosti žáci zužitkují v hodinách fyziky při probírání tématu Jaderná energie.

Mgr. Marie Mašková, vyučující fyziky

© design 2007 Úvodní stránka