vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Společenskovědní seminář v mocenském trojúhelníku ČR 

Je už na našem gymnáziu tradicí, že žáci 4. ročníků a Oktávy, kteří mají společenskovědní seminář, na podzim vyráží na exkurzi do obou komor Parlamentu České republiky. Nebylo tomu jinak ani letos.

V pátek 19. 10. 2012 jsme v 8 hodin zahájili prohlídku i s výkladem horní komory PČR, tedy Senátu, který sídlí v konírně Valdštejnského paláce. Zde jsme si zopakovali znalosti především z dějepisu a dozvěděli se hodně zajímavého o životě Albrechta z Valdštejna i jeho době. Prošli jsme se i krásnou Valdštejnskou zahradou.

Hned po prohlídce Senátu jsme přeběhli do nedaleké Poslanecké sněmovny, přesněji do jejího informačního centra. Zde jsme shlédli krátké video o vývoji naší ústavnosti a funkci obou komor PČR, pak jsme si pod vedením průvodkyně prohlédli prostory Poslanecké sněmovny.

Výklad obou průvodkyň byl velmi poutavý, a co jsme ocenili nejvíce plný málo známých zajímavostí ze života i z činnosti současného Parlamentu ČR.

Tereza Šmrhová, 4. B

© design 2007 Úvodní stránka