vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Jak zachránit život … 

Tak to už žáci Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28 znají.

V úterý 23. 10. 2012 se totiž ve škole konal již tradiční Den pro zdraví. Studenti z Katedry záchranářství a technických oborů Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni připravili názorný program, jak se chovat v situacích vážně ohrožujících život.

Děvčata a chlapci z primy, kvinty, 1.A a 1.B si mohli během dopoledne po teoretické průpravě vyzkoušet, zda by zvládli poskytnout první pomoc člověku se zástavou srdce nebo člověku, který nedýchá. Všichni jsme účastníky silničního provozu, proto je důležité zvládnout také zástavu silného krvácení. Tomu všemu předchází volání linky 155 – a to nyní naši žáci už také znají.

Co říci závěrem? Jistě poděkovat jménem našich žáků studentům ZČU – budoucím záchranářům a našim děvčatům a chlapcům přát, aby nikdo z nich nemusel znalost zásad poskytnutí první pomoci příliš často využívat.

Mgr. Milena Marková, TU třídy 1. A

© design 2007 Úvodní stránka