vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Studenti v Terezíně a Lidicích 

Dne 18. 10. 2012 se členové kroužku mladých historiků a zájemci z řad žáků nižšího gymnázia (konkrétně sekundy, tercie a kvarty) vypravili společně s Mgr. Baranovou a PhDr. Šimandlovou na exkurzi do města Terezín, které za války sloužilo jako sběrný tábor pro Židy.

Odjezd byl v 7:30 h a přibližně o půl jedenácté jsme dorazili na místo k Malé pevnosti do Terezína. Hned na začátku naší návštěvy nás zaujal obrovský hřbitov, který jsme si prohlédli. Po vstupu do pevnosti se naší skupiny ujal průvodce, který nás poutavě seznámil s historií pevnosti. Viděli jsme různé typy cel, například tu, v níž byl vězněn Gavrilo Princip, nebo celu pro Židy či ruskou celu. Poté jsme zavítali do Muzea ghetta ve městě a do Magdeburských kasáren, v nichž jsme měli možnost zhlédnout repliku židovské ubikace, v jaké za války ve městě Židé žili.

S krátkou zastávkou jsme navštívili také Lidice, prohlédli jsme si památník a připomněli si události vztahující se k tomuto místu.

Po zajímavé exkurzi jsme se vydali plni nových zážitků a informací směrem na Plzeň. Ke škole jsme přijeli krátce po 16. hodině.

Všichni jsme si vzali z exkurze ponaučení: uvědomili jsme si, jak moc bychom si měli vážit toho, co máme a jak dnes žijeme.

Lucie Baranová, žákyně sekundy

© design 2007 Úvodní stránka