vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 

V rámci výuky českého jazyka navštívila v polovině listopadu 2012 třída 1. A Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje ve Smetanových sadech v Plzni.

Téměř všichni žáci zde byli poprvé, o to zajímavější a přínosnější pro ně proto návštěva tohoto zařízení byla. Průvodkyně žáky seznámila jak s historií knihovny a krásné budovy, ve které SVK PK sídlí, tak s organizační strukturou, profilem a stavem knižního fondu. Do většiny oddělení měli žáci též možnost nahlédnout.

Žáky udivil rozsah odborné činnosti knihovny. Doposud netušili, že k práci knihovny kromě doplňování a zpracování knihovních fondů patří také vzdělávání pracovníků a organizace knihovnictví v celém kraji nebo že v SVK PK pracuje sekce historických fondů, sekce regionální bibliografie či oddělení revize knihovních fondů.

Žáky velice zaujala čítárna a studovny. Nádherné prostředí pro práci s knihou návštěvníci naleznou v oddělení volného výběru.

Exkurze do SVK PK je velice přínosná právě pro žáky prvních ročníků střední školy. Během studia na střední a následně na vysoké škole mnohokráte využijí služby této knihovny a je potřebné, aby o službách knihovny věděli od samého začátku své cesty za vzděláním.

Mgr. Milena Marková, třídní učitelka 1. A

© design 2007 Úvodní stránka