vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sportovec SG Plzeň roku 2012 

Ve středu 19. 12. 2012 se konalo slavnostní dopoledne v plzeňském Komorním divadle. Mezi žáky, vyučující a trenéry přijali pozvání hosté z vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje, České školní inspekce Plzeň, Úřadu městského obvodu Plzeň-Slovany, Magistrátu města Plzně a ze Sdružení přátel sportovního gymnázia.

Na úvod k přítomným promluvila ředitelka sportovního gymnázia Mgr. M. Majerová. Po ní se krátce ujal slova pan J. Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, sportu, kultury a cestovního ruchu, aby vyslovil uznání pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží a připomněl jedinečné postavení sportovního gymnázia v Plzeňském kraji. Za Sdružení přátel sportovního gymnázia promluvil Mgr. V. Houda, předseda SP SG, ocenil letité úspěchy školy v oblasti vzdělání a sportu a popřál, aby se škole dařilo i v nadcházejícím roce 2013.

A pak již následovalo to nejdůležitější - vyhlášení nejúspěšnějších sportovců školy roku 2012. Slova se ujal Mgr. L. Lintimer, zástupce ředitelky pro sportovní činnost. Přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků v letošním roce.

Představil nejlepší sportovce gymnázia v pořadí nižší gymnázium (5 žáků), vyšší gymnázium (25 žáků) a vyzdvihl jejich nejlepší sportovní výsledky. Téměř všichni jsou reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu.

Nejúspěšnějšími sportovci sportovního gymnázia roku 2012 jsou:

1. místo Jáchym Wiesner, oktáva kick-box reprezentant ČR
2. místo David Pulkrábek, 4.A judo reprezentant ČR
3. místo Markéta Jeřábková, 2.B házená reprezentantka ČR

… více

Zpestřením slavnostního dopoledne bylo krátké taneční vystoupení, které si připravily Z. Fialová ze sexty, ze 3.B N. Švábková a J. Sýkorová, z oktávy P. Vaňková a ze 4.B M. Kašková. Dívky trénují v různých plzeňských tanečních skupinách a na sportovním gymnáziu společně vystupují druhým rokem pod názvem SG Crew.

V druhé části slavnostního dopoledne následovalo představení muzikálu Noc na Karlštejně.

Čas, který jsme v Komorním divadle strávili, jsme si příjemně užili. Nezbývá, než se těšit, jaké sportovní výsledky přinese nadcházející rok 2013.

PhDr. O. Šimandlová

© design 2007 Úvodní stránka