vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
:: Aktuální sdělení
:: Školní a sportovní aktuality
Ukončení školního roku a rozdání vysvědčení - pátek 29. 6. od 9,30 h.
Maturitní zkoušky - podzimní zkušební období 2018

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019 - po náhradním termínu

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Přehled prospěchu
Aktuální rozvrh suplování ... více
Aktuální plán akcí ... více

Inzerát na pozici učitele(-ky) aprobace Fyzika

Inzerát na pozici uklízečky – zástup po dobu nemoci

Inzerát na pozici vrátný(-á) - recepční

Partnerské sport. kluby, svazy, akademie SG Plzeň
MŠMT Sportovnímu gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 je poskytnuta dotace MŠMT ČR ... více
Město Plzeň
Sportovnímu gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 byla poskytnuta dotace od MMP ... více
TAP Plzeň - středoškolský program ... více
Sportsmed Consultation

Regenerační a fyzioterapeutické služby pro žáky SG zajišťované firmou Sportsmed Consultation budou zahájeny 5. 9. 2017 v režimu:

PO 10:00-13:00
ÚT 10:30-12:30, 16:30-18:30
ČT 10:30-12:30, 16:30-18:30
11:00-14:00


Aktuální rozvrh fyzioterapie ... více
Organizace školního roku ... více
Sportovní gymnázium vyučuje podle svého ŠVP Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu. K nahlédnutí v sekretariátu školy a ve vrátnici.

ICT plán školy ...více
Náš první školní rok 2016/2017 v nové budově
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2017
Nejlepší sportovci města Plzně 2017 - žáci SG
ÚMO Plzeň 1 Vítězství děvčat na Středoškolském poháru SG v atletice

Absolvent SG byl oceněn za mimořádný čin
Naše školní akce

Školní výlety, exkurze, besedy ... více

Sportovní úspěchy na VG

Sportovní aktuality z vyššího gymnázia... více

Sportovní úspěchy na NG

Sportovní aktuality z nižšího gymnázia... více

Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Fotogalerie SG Plzeň
Sport na SG Školní život
Sport na SG Školní život
© design 2007 Úvodní stránka