vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Vyučující ověřují výukové programy 

Začátkem prosince 2009 v rámci projektu Gymnázium – vstupní brána na vysokou školu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, byly dokončeny další výukové programy v aplikacích Microsoft Office Word a PowerPoint. Vyučující je neprodleně začali ověřovat ve výuce žáků.

Výukový program „Asertivita“ je ověřován při výuce základů společenských věd ve 2. ročnících a sextě Mgr. J. Mazalovou, program „Statistika“ je ověřován při výuce matematiky ve 4. ročnících a oktávě Mgr. H. Sváškovou a PaedDr. H. Kůstovou. Při výuce zeměpisu je ověřován PaedDr. A. Vondráčkovou a PaedDr. J. Benešovou ve 2. ročnících a sextě výukový program „Společenství nezávislých států“ a ve 3. ročnících a septimě program „Stavba Země“. V hodinách češtiny je PhDr. O. Šimandlovou, PhDr. Z. Hůlovou, Mgr. J. Šlajsovou a Mgr. D. Maxovou ověřován v 1. ročnících a kvintě výukový program „Knihovny - veřejná střediska informací“ a ve 3. ročnících a septimě program „Úvaha a útvary s úvahovým postupem“.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka