vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Vladař – Chyše 2013 

V pondělí 24. 6. 2013 jsme společně s našimi vyučujícími PhDr. O. Šimandlovou a PhDr. I. Žufanovou prožili bezva „výletní“ den. Zúčastnili jsme se projektového dne „Vladař - Chyše 2013“ jako partneři pořadatele, a to společnosti handicapovaných osob Parkinson, o. s., Praha.

V dopoledních hodinách jsme nejprve na zámku Chyše vyslechli krátkou přednášku prof. RNDr. B. Janského, CSc. z PřF UK na téma „Velká voda 25. 5. 1872 a vznik Odlezelského jezírka“. Po krátké přestávce následovala přednáška doc. PhDr. B. Jiráska, CSc. z PeF ZČU „Čtení o Karlu Čapkovi“. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem ovlivnil tvorbu tohoto významného spisovatele pobyt v Chyši, kde krátce v roce 1917 působil jako vychovatel syna majitele zdejšího panství Prokopa Lažanského.

Po obědě jsme si vyšlápli na stolovou horu Vladař, abychom blíže poznali zdejší krajinnou oblast známou pravěkým slovanským osídlením. Našim průvodcem byl Mgr. P. Zahradníček z občanského sdružení Vladař, který se zde několik let podílel na archeologických vykopávkách a mohl nám povědět spoustu zajímavostí.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na farmě Mlýnce u Žlutic. Tam hospodaří známý český žokej Josef Váňa, m. j. mnohonásobný vítěz Velké pardubické. Překvapením pro nás bylo, když nás u svého domu s úsměvem na tváři přivítal právě sám pan Váňa, který se předchozí den vrátil z dostihů z italského Merana. Provedl nás stájí a přitom se poutavě rozpovídal o každém z ustájených koní, o jejich chovu, výcviku a o tom, jak náročná je každodenní práce na farmě. Nakonec se s námi i ochotně vyfotografoval.

Díky skvělým lidem, se kterými jsme se v tento den setkali, máme na co vzpomínat. Výlet byl pro nás nejen příjemný, ale zároveň i poučný.

účastníci ze 3.A a 3.B

© design 2007 Úvodní stránka