vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Jazyková animace na podporu výuky českého jazyka v Regensburgu 

Jazyková animace je zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Cílem a smyslem jazykové animace tedy není cizí jazyk naučit. Jde o především o to, pozitivně motivovat zájemce k samotné výuce cizího jazyka, odstranění strachu z jeho užití, a také o posílení povědomí o vlastním jazyce.

Kromě toho umožňuje jazyková animace uvědomit si základní kulturně-sociální shody a rozdíly mezi uživateli různých jazyků. Jazyková animace funguje jako neustálá interakce a intenzivní dialog. Nejde o jednostranné zprostředkování jazyka ze strany jazykového animátora. Účastníci vyvíjejí vlastní iniciativu a uplatňují svoji fantazii.

Jazyková animace na podporu výuky českého jazyka proběhla za účasti vyučující NJ paní Mgr. G. Egersdorfové (SG Plzeň) dne 15. listopadu 2013 na naší partnerské škole PINDL - Gymnasium v Regensburgu (SRN). Náplní devadesátiminutového bloku byly základní možnosti pozdravů, představení se, přivítání, loučení, děkování, omluvy a rolové hry s nastíněním situací v restauraci a ve městě.

Mgr. G. Egersdorfová

© design 2007 Úvodní stránka