vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Výstava Anna Franková 

V prosinci 2013 proběhla na našem gymnáziu vernisáž výstavy Anna Franková, kterou nám zapůjčilo Židovské muzeum v Praze na prosinec 2013 a leden 2014. Tato expozice je součástí našeho projektu Výchova k toleranci, jehož jsme letos opět členem. Výstava je komponována na 28 panelech a provází nás životem Anny před válkou a v úkrytu, kdy si tato mladá slečna psala svůj deník. Vystavované panely obsahují i texty z deníku a zachycují život po válce.

Pro naše žáky jsou tyto informace velmi cenné, neboť si nejenom doplní své studijní znalosti, ale také si velmi silně uvědomují, jak je snadné zničit život kvůli netoleranci a nenávisti k určitým skupinám, a to v jakékoliv době.

Jsme velice rádi, že i mimo výuku, v níž se tomuto tématu věnujeme, vidíme v těchto dnech naše žáky nižšího i vyššího gymnázia, jak si čtou a „procházejí“ životem Anny Frankové, a že i před blížícími se Vánoci se zamyslí nad tímto vážným tématem.

Mgr. Irena Baranová, vedoucí projektu

© design 2007 Úvodní stránka