vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Anglie 2015 

West Grantham St. Hugh´s Academy
27. – 31. ledna 2015

G. Egersdorfová s anglickými partnery

Ve dnech 27. – 31. ledna 2015 se vyučující Sportovního gymnázia Mgr. Gabriela Egersdorfová, Mgr. Miroslava Vejvodová a žákyně třídy 4.B Veronika Voříšková spolu se žákyní Septimy Adelou Böhmovou zúčastnily pracovního setkání v anglickém Granthamu v rámci projektu Partnerství škol COMENIUS 2013 – 2015.

Náplní pobytu v anglické partnerské škole West Grantham St. Hugh´s Academy byly prezentace žáků ke zvoleným tématům z oblasti astrofyziky v německém a anglickém jazyce (téma příspěvku žákyň SG: Český fyzik Zdeněk Kopal a jeho práce na Hubblově vesmírném teleskopu), tvorba výstavy k vybraným hodnotám a jejich proměnám v čase a v prostoru, dále exkurze do rodného domu Isaaca Newtona ve Woolsthorpu, který je tvůrcem 3 zákonů o gravitační síle a pohybu.

Nedílnou součástí naší zahraniční cesty byla návštěva vesmírného centra v Leicesteru, kde jsme měli možnost poznat vesmír více zblízka a následovala cesta do centra anglického krále Richarda III. a katedrály v Leicesteru. Osobnost Richarda III. patří k nejoblíbenějším panovníkům anglických dějin a námět je dodnes často zpracováván a realizován ve filmovém a divadelním pojetí. V posledních letech se podařilo britským vědcům pozůstatky tohoto krále objevit, vědecky prozkoumat a v příštích týdnech bude pohřben v hrobce v katedrále v Leicesteru, kterou jsme měli možnost navštívit.

Tým SG s výsledkem projektové činnosti Vedoucí projektu Christian Roehrig, paní Tracy Hobson u Anglie

Prezentace žáků byly hodnoceny na vysoké úrovni, jak po stránce obsahové, tak po stránce jazykové vybavenosti.

Program doplnila projektová činnost učitelů - příprava pracovní mobility ve francouzském Colmaru a práce na připravované knize k projektu.

Přítomní zahraniční studenti byli ubytováni v anglických rodinách žáků hostitelské školy a stejně tak byl jimi zajištěn doprovodný program a sportovní a volnočasové aktivity.

Se svými anglickými hostitelkami

Mobilita proběhla bez problémů a byla hodnocena všemi účastníky jako velmi zdařilá a přínosná.

Mgr. Gabriela Egersdorfová

© design 2007 Úvodní stránka