vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Grafické partitury a barevná hudba v sekundě 

Na začátku dubna 2014 jsme v rámci estetické výchovy pracovali s moderní vážnou hudbou 20. století, ve které se používaly místo běžných not různé grafické symboly, geometrické tvary či barvy.

Naše třída se rozdělila na dvě poloviny, z nichž každá strávila hodinu v učebně výtvarné výchovy a hodinu v učebně hudební výchovy. Na závěr jsme se sešli dohromady a ukázali si naše výtvory.

Na výtvarné hodině šlo o zakreslení skladby, kterou nám paní učitelka Šlajsová pouštěla, pomocí barev. Měli jsme vyrobit partituru, která by odpovídala originálu. Ten nám byl odtajněn v úplném závěru hodiny. Na hudební výchově zase měla druhá polovina grafickou partituru, kterou pomocí rytmických nástrojů měla zhudebnit. Paní učitelka Popovičová naši skladbu nahrála na diktafon, abychom si mohli na konci hodiny poslechnout verze obou skupin.

Práce se nám velmi líbila, přestože skladba, kterou jsme kreslili pomocí barev, byla pro nás velmi těžká. Také jsme si užili hru na hudební nástroje. A jak se nám povedlo zhudebnit partituru, to si můžete poslechnout na ukázkách.


V případě, že nelze ovládat zvuk, klikněte prosím na odkaz zde resp. zde

Doufáme, že si pro nás naše paní učitelky opět něco zajímavého připraví.

Sekunda

© design 2007 Úvodní stránka