vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Co víme o duševních poruchách 

Dne 18. 6. 2014 na poslední hodině v předmětu cvičení z psychologie a sociologie (3. ročníky a Septima) byla naším hostem doktorka dětské psychiatrie a psychoterapeutka Dr. Jitka Rumlová z FN v Plzni.

Paní doktorka si pro nás připravila obsáhlou prezentaci na téma diagnóza, léčení a projevy duševních chorob. Zopakovali jsme si spoustu vědomostí z hodin, jako na příklad jaký je rozdíl mezi neurózou a psychózou, co je deprese, mentální anorexie apod. Paní doktorka nám upřesnila a podrobněji vysvětlila, čím se projevuje opravdová citová deprese, jakými fobiemi děti nejvíce trpí, co přesně je autismus, čím se projevuje syndrom ADHD, proč a jakým způsobem se pacienti sebepoškozují apod. Nejvíce nás zaujala svými praktickými zkušenostmi a popsáním některých případů z její praxe. Její přednáška navazovala na naše exkurze do Střediska výchovné péče a Diagnostického ústavu.

Za žáky Markéta Caltová, 3. B

© design 2007 Úvodní stránka