vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Němčina netradičně 

Plzeň patřila 13. listopadu 2014 němčině, ale trochu netradičně. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Rakouské velvyslanectví, Goethe-Institut a další partneři populárně-vzdělávací kampaně „ŠPRECHTÍME“ pozvali do města hudebníky, kteří umí každého přesvědčit o atraktivitě německého jazyka. V publiku seděli i žáci 2. A našeho gymnázia se svými učitelkami.

Proto se v kulturním domě Jas sešli žáci se svými učiteli německého jazyka, aby se zúčastnili hiphopového koncertu legendární mnichovské formace EINSHOCH6. Devítičlenná kapela s sebou přivezla svůj charakteristický hiphoperský styl, který se inspiruje i vážnou hudbou.

Jazyková kampaň „ŠPRECHTÍME“ vychází z předpokladu, že znalosti cizího jazyka jsou v pracovním světě jedním z předpokladů úspěchu. A i naši žáci chápou, že dorozumět se se svými německými sousedy je obzvláště důležité. Vždyť němčina je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v Evropské unii, tedy dvaceti procent všech občanů EU.

Za zúčastněné Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka