vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Sportovní gymnázium hostem na Plzeňské radnici 

Sportovní gymnázium se počínaje 1. prosincem 2014 po celý měsíc představuje návštěvníkům Plzeňské radnice na náměstí Republiky v prostorách v prvním patře.

Výstavou o životě na sportovním gymnáziu chce ukázat, jak škola umožňuje sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia, aktivní sportovní činnosti a kvalitní přípravy ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Výstava také vypovídá o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, s partnerskou školou v Regensburgu i o zapojení gymnázia do řady projektů včetně projektů mezinárodních. Je doplněna výtvarnými pracemi žáků zhotovenými v hodinách estetické výchovy.

Návštěvníkům výstavy se tak sportovní gymnázium odhaluje jako škola moderní, hodna 21. století.

Mgr. J. Šlajsová, PhDr. O. Šimandlová

© design 2007 Úvodní stránka