vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sportovní gymnázium hostem na Plzeňské radnici 

Sportovní gymnázium se počínaje 1. prosincem 2014 po celý měsíc představuje návštěvníkům Plzeňské radnice na náměstí Republiky v prostorách v prvním patře.

Výstavou o životě na sportovním gymnáziu chce ukázat, jak škola umožňuje sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia, aktivní sportovní činnosti a kvalitní přípravy ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

Výstava také vypovídá o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, s partnerskou školou v Regensburgu i o zapojení gymnázia do řady projektů včetně projektů mezinárodních. Je doplněna výtvarnými pracemi žáků zhotovenými v hodinách estetické výchovy.

Návštěvníkům výstavy se tak sportovní gymnázium odhaluje jako škola moderní, hodna 21. století.

Mgr. J. Šlajsová, PhDr. O. Šimandlová

© design 2007 Úvodní stránka