vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Setkání zástupců ZČU a LF UK v Plzni s maturanty 

V úterý 9. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo již tradiční setkání proděkanů pro studijní záležitosti jednotlivých fakult Západočeské univerzity a vedoucí studijního oddělení Lékařské fakulty UKv Plzni.

Budoucí maturanti se měli možnost seznámit s požadavky přijetí ke studiu pro budoucí školní rok 2015/2016 na jednotlivých fakultách. Dozvěděli se, které fakulty budou pořádat přípravné kurzy nebo přijímací zkoušky nanečisto, ale i důležité termíny včetně termínů konání dnů otevřených dveří.

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka