vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektové dny chemie 

V únoru a březnu 2015 nás navštívili studenti s VŠCHT se svým programem Moderní hodina chemie.

Pro 2. ročníky a sekundu jsme zvolili ukázkovou hodinu zaměřenou na Úvod do chemie. Obsahem hodiny byly hlavně pokusy se střelným prachem, barvení plamene ionty některých kovů, pokusy se suchým ledem a kapalným dusíkem. Naše žáky zaujala i možnost změny hlasu působením fluoridu sírového a ukázka levitujícího předmětu. Na závěr hodiny byli žáci za svou pozornost a některé znalosti odměněni kornoutkem zmrzliny.

Pro 3. ročníky jsme zvolili jiný scénář ukázkové hodiny: Chemie a barvy. Po odborné chemické stránce byl program náročnější, byl zaměřen na organickou chemii. Studenti VŠCHT předvedli celou řadu pokusů, které byly zaměřené na chemické reakce v oblasti organiky spojené se změnou barvy v závislosti na vlnové délce světla. Žáci měli možnost vidět pokusy s nanozlatem, mohli se seznámit s tím, jak různé materiály pohlcují teplo a světlo. Určitě je zaujal i postup vyvolávání fotografií.

Studenti VŠCHT ukázali, že chemie není nudná.

Mgr. V. Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka