vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ukončení klíčové aktivity č. 2 Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 

Dne 20. 1. 2011 jsme uspořádali na Sportovním gymnáziu v Plzni, Táborská 28 pracovní seminář v rámci projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“ na téma „Praktická realizace státní maturity v roce 2011“. Semináře se zúčastnili pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou zpracovateli projektu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Lektorem semináře byl Ing. Jiří Zíka, vedoucí logistiky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Jeruzalémská 12, Praha 1. Obsahem semináře bylo obecné seznámení s požadavky reformy maturitní zkoušky, s její realizací v roce 2011 a s možností využití výsledků státní maturity v přijímacím řízení na vysoké školy.

V úvodu semináře Ing. Zíka zhodnotil průběh a výsledky maturitní generálky MAG 2010. Poté vyučující - zpracovatelé projektu seznámil s harmonogramem přípravných kroků k odstranění vad a rizik zjištěných v průběhu maturitní generálky. Krátce se Ing. Zíka zmínil o úpravě metodiky a legislativy pro státní maturitní zkoušku na jaře letošního roku. Podrobněji nám objasnil významné milníky maturitní zkoušky 2011. V závěru semináře nás informoval o komunikaci CERMATu s MŠMT ČR a s představiteli některých vysokých škol, jak a kdy by bylo možné výsledků státní maturitní zkoušky využít při přijímání uchazečů k vysokoškolskému studiu.

Vyučující - zpracovatelé projektu se aktivně zapojili do diskuse. Lektorovi Ing. Zíkovi položili konkrétní dotazy k nejasnostem kolem státní maturity, které je trápily, a to jak z pozice zadavatele, tak hodnotitele a školního maturitního komisaře. Také vedení školy nastínilo několik otázek týkajících se organizace a praktické realizace maturitní zkoušky v roce 2011.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka