vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Beseda s MUDr. Petrem Neprašem 

V úterý 10. května 2016 naši školu navštívil specialista na úrazy sportovců, vedoucí lékař oddělení jednodenní ortopedie a artroskopie a šéflékař FC Viktoria Plzeň, MUDr. Petr Nepraš. Během odpolední přednášky nás seznámil s novým projektem, který pro naši školu zajistila paní ředitelka Mgr. Milena Majerová. Jedná se o spolupráci SG a společnosti SPORTSMED Consultation, která se věnuje komplexní péči o vrcholové sportovce v oblasti rehabilitace a regenerace. V rámci projektu bude žákům školy zajištěna komplexní a profesionální péče lékařů a fyzioterapeutů.

Žáci zapojení do projektu budou podrobováni anti-dopingovým kontrolám, vyšetření na stoji INBODY zkoumajícím tělesné složky a budou mít možnost profesionální regenerace a rehabilitace v případě úrazů. Tato spolupráce by měla začít v říjnu školního roku 2016/2017.

Jan Vosejpka a Adéla Benediktová, 1. A

© design 2007 Úvodní stránka