vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Tisková zpráva z 9. 3. 2011 

Dne 9. 3. 2011 se sešel realizační tým se všemi zpracovateli nestandardizovaných didaktických testů, které sestavují v rámci projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Pracovník IT Ing. Petr Vočadlo shrnul 16 nových požadavků, které vznikaly průběžně v rámci tvorby testovacích otázek na základě připomínek zpracovatelů. Některé požadavky na úpravu webové aplikace už jsou splněny a vneseny do webové aplikace v rámci lokální počítačové sítě a některé požadavky byly zatím ústně vysvětleny a budou v brzké době splněny. Zpracovatelé testových otázek se mohou individuálně obracet s dotazy na pracovníka IT Ing. Petra Vočadla.

Na závěr pracovní schůzky supervizorka projektu Mgr. Hana Svášková seznámila zpracovatele se závaznými časovými limity pro tvorbu databáze testů.

Mgr. Milena Majerová, hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka