vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Pondělí v Parlamentu ČR 

V pondělí 6. února 2017 jsme v rámci výuky společenskovědního semináře společně s naší vyučující Mgr. Mazalovou vyrazili na objednanou exkurzi do Parlamentu ČR. Obě komory PČR se nacházejí nedaleko od sebe a na dohled Pražského hradu, na Malé Straně.

Jako první jsme navštívili horní komoru Parlamentu – Senát ČR. Ten má sídlo v nádherném a výstavním barokním Valdštejnském paláci (v prostorách bývalé konírny). Měli jsme tak možnost osvěžit si znalosti z dějepisu a vědomosti o 30ti leté válce i o Albrechtu z Valdštejna. Obdivovali jsme hlavní, rytířský a audienční sál, všechny s nádhernou výzdobou, ale i „mytologicku“ chodbu. Z okna audienčního sálu jsme se dívali na Valdštejnskou zahradu, která je ale v zimních měsících uzavřena.

Ve 12 hodin jsme zasedli do lavic v informačním centru Poslanecké sněmovny, kde nás přivítala paní průvodkyně. Ta nás po krátkém videu o historii ústavnosti u nás a funkci obou komor Parlamentu provedla Poslaneckou sněmovnou. Dozvěděli jsme se od ní hodně zajímavých věcí, perliček ze života Sněmovny, ale i o historii paláců, ve kterých sídlí. Bylo zvláštní se najednou ocitnout nejen na galerii Poslanecké sněmovny, ale i v kuloárech, kde se tzv. vysoká politika tvoří. Mohli jsme se podívat i do nově zbudovaného novinářského centra, jemuž vévodí kamenný český lev. Rovněž jsme si prohlédli věrné a přesné kopie důležitých listin spojených s naší historií (Zlatou bulu sicilskou, zakládací listinu UK aj.)

Celá exkurze byla pro nás i praktickým opakováním znalostí z politologie a práva, což je pro nás v předmaturitním čase hodně důležité.

Za kolektiv žáků Lucie Zelenková, 4. B

© design 2007 Úvodní stránka