vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Exkurze žáků nižšího gymnázia 

Dne 3. 5. 2017 se uskutečnila exkurze třídy Tercie a vybraných žáků tříd Sekunda a Kvarta do Chudenic. Vyrazili jsme v 8, 30 hodin a v 9, 30 hod. jsme už byli na místě.

Jako první cíl na našem seznamu byla návštěva Starého zámku. Procházeli jsme místnostmi s vybavením pocházejícím ještě z dob vlády Černínů. Poté následovala krátká pauza na svačinu u místního hostince.

Exkurzi jsme zakončili návštěvou Americké zahrady u zámku Lázeň. Stromy v ní pocházejí jak z Ameriky, tak z jiných světadílů.

V Chudenicích i v Americké zahradě se mi líbilo, jsem rád, že nám vyšlo počasí.

Jakub Husák, Tercie

© design 2007 Úvodní stránka