vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prváci „nakoukli“ do tajů práce archeologů 

Je již tradicí na SG, že vyučující dějepisu pozve mezi žáky pracovnici neziskové organizace ZIP (Západočeský institut památek) v Plzni, aby je seznámila s prací archeologů, s archeologickým výzkumem v Plzni a okolí, ukázala jim některé zajímavé „úlovky“ a hlavně jim přiblížila archeologii zblízka.

Mezi žáky Kvinty, 1. A a 1. B zavítala na podzim 2017 paní Přemyslovská, která je velmi poutavě seznámila s prací archeologů, systémem zpracování nálezů i se samotnými vykopávkami. Žáci mohli vidět, jak se naleziště hledají a pak odkrývají, jak se pohřbívalo v pravěku i středověku.

Setkání s archeoložkou se žákům velmi líbilo, dozvěděli se prostřednictvím zajímavé prezentace, plné názorných fotografií z terénu a archeologických lokalit u nás i v Německu, hodně z teorie i praxe archeologie. Už také vědí, které metody archeologové používají při práci, co je to letecká, experimentální nebo destruktivní archeologie, mohli si doslova osahat některé artefakty z plzeňských vykopávek, kterých jim paní Přemyslovská přinesla plnou tašku.

Přednáška byla velmi zajímavá a poutavě podaná, žáci se ptali na různé zajímavosti a získali mnoho informací o práci archeologů.

Za PK dějepisu Mgr. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka