vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Prváci „nakoukli“ do tajů práce archeologů 

Je již tradicí na SG, že vyučující dějepisu pozve mezi žáky pracovnici neziskové organizace ZIP (Západočeský institut památek) v Plzni, aby je seznámila s prací archeologů, s archeologickým výzkumem v Plzni a okolí, ukázala jim některé zajímavé „úlovky“ a hlavně jim přiblížila archeologii zblízka.

Mezi žáky Kvinty, 1. A a 1. B zavítala na podzim 2017 paní Přemyslovská, která je velmi poutavě seznámila s prací archeologů, systémem zpracování nálezů i se samotnými vykopávkami. Žáci mohli vidět, jak se naleziště hledají a pak odkrývají, jak se pohřbívalo v pravěku i středověku.

Setkání s archeoložkou se žákům velmi líbilo, dozvěděli se prostřednictvím zajímavé prezentace, plné názorných fotografií z terénu a archeologických lokalit u nás i v Německu, hodně z teorie i praxe archeologie. Už také vědí, které metody archeologové používají při práci, co je to letecká, experimentální nebo destruktivní archeologie, mohli si doslova osahat některé artefakty z plzeňských vykopávek, kterých jim paní Přemyslovská přinesla plnou tašku.

Přednáška byla velmi zajímavá a poutavě podaná, žáci se ptali na různé zajímavosti a získali mnoho informací o práci archeologů.

Za PK dějepisu Mgr. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka