vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Muzeum knihtisku a procházka po Plzni 

Dne 13.4. v pátek jsme zúčastnili s Mgr. Maxovou a Mgr. Šlajsovou exkurze zaměřené na historické slohy města Plzně, ale nejprve jsme navštívili Muzeum knihtisku v Plzni v Doudlevcích. Zde jsme se dozvěděli o prvním vynálezu knihtisku v Německu a o historii knihtisku v Plzni.

Po prohlídce a zkoušce ručního knihtisku jsme se vydali podél řeky Radbuzy až na náměstí Republiky, kde nám byly rozdány pracovní listy, kam jsme měli doplnit informace podle výkladu paní učitelky Šlajsové. Seznámili jsme se s významnými památkami na náměstí Republiky, navštívili jsme katedrálu sv. Bartoloměje, Starou synagogu, Velkou synagogu, Smetanovy, Křižíkovy, Kopeckého, Šafaříkovy sady...

Exkurzi hodnotíme celá třída 1.B jako velmi povedenou.

Matěj Fikrle, 1.B

© design 2007 Úvodní stránka