vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Setkání s Jáchymem Wiesnerem 

Dne 5. 9. 2018 se konalo první zasedání školního parlamentu. Toho se zúčastnili nejen zástupci všech tříd, ale také Jáchym Wiesner, který je nejen bývalým absolventem naší školy, ale zároveň mistrem světa v kickboxu a také úspěšným studentem Lékařské fakulty UK v Plzni.

Jáchym přišel zejména proto, aby nám představil svou dobrovolnickou práci pod neziskovou organizací Totem, s níž dlouhodobě spolupracuje, protože už delší čas dochází do nemocnice za mladým kvadruleptikem Alexem. Jáchym nám vyprávěl nejenom o Alexovi, ale i cestě, jak se dobrovolnictví věnovat začal, že ho k tomuto rozhodnutí dovedlo právě získání titulu mistra světa, které chtěl, podle jeho vlastních slov, ostatním oplatit.

Tento inspirativní chlapec nás také seznámil s benefity a možnostmi, které by se nám mohly s charitativní činností otevřít.

S Jáchymem nás čeká na stejné téma ještě beseda pro větší okruh studentů, na kterou se všichni těšíme.

Lucie Baranová, Oktáva

© design 2007 Úvodní stránka