vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Výstava 100py ČSR 

Naše návštěva výstavy začala vstupem do tmavé místnosti, ve které se po chvíli rozsvítilo a ženský hlas z reproduktorů na stěnách začal dlouze vyprávět o konci 1. světové války.

Poté jsme z místnosti vystoupili ven a rozdělili se na čtyři skupiny po sedmi lidech. Každé ze skupin byla přidělena místnost, která společně s předměty v ní symbolizovala danou dobu. Také jsme dostali pracovní listy s otázkami týkajícími se „ našeho“ historického období. Asi tak po čtvrt hodině jsme práci ukončili a naše odpovědi jsme si společně představili a zhodnotili.

Pak jsme se přesunuli do místnosti symbolizující dnešní dobu. Tam jsme dostali šest dřevěných destiček a každou z nich jsme následně vložili do jedné ze dvou poliček, podle toho, jaký názor a postoj jsme zaujali. Rozhodovali jsme se podle toho, který jsme považovali za správný. S poslední místností výstavy jsme byli postaveni před nápis „Měli jsme to udělat?“, a tím i otázku o významu všech událostí.

Výstava se všem moc líbila, protože nás během dopoledne dokázala provést celým stoletím republiky, od konce 1. světové války v roce 1918 až do roku 2018.

Jan Škarban a Jan Grohmann (tercie)

© design 2007 Úvodní stránka