vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Vánoční turnaj v kopané SG Plzeň 

Dne 21.12.2018 PK TV uspořádala školní turnaj v sálové kopané pro chlapce vyššího gymnázia. Tento turnaj se stal již tradičním sportovním kláním našich žáků

Celého turnaje se zúčastnilo 12 týmů z jednotlivých tříd. Základní část turnaje proběhla ve 4 skupinách, poté se pokračovalo vyřazovacím způsobem. Jednotlivá utkání měla dobrou úroveň a poskytla potěšení nejen samotným hráčům, ale též divákům z řad žáků naší školy a myslím, že i organizátorům celé akce.

A teď již k samotným výsledkům :
1. místo : 4.B
2. místo : 2.B
3.místo : Septima

Za PK TV Jaroslav Bedrna

3.1.2019

© design 2007 Úvodní stránka