vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Ukončení klíčové aktivity č. 6 Tvorba výukových prezentací a výukových materiálů 

V měsíci březnu 2011 bylo ukončeno zpracování výukových prezentací a výukových materiálů v rámci plnění klíčové aktivity č. 6 projektu „Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Klíčová aktivita č. 6 však probíhá i nadále, neboť zpracovatelé ověřují své vlastní, nově vytvořené výukové prezentace při výuce v paralelních třídách a inovují prezentace, ale i ověřovací úkoly (kontrolní otázky, pracovní listy) v souladu s požadavky reformy maturitní zkoušky.

Výukové prezentace a výukové materiály využívají pedagogičtí pracovníci a žáci školy ve výchovně vzdělávacím procesu a také k samostudiu.

Výstupy klíčové aktivity č. 6 prohloubily zájem žáků o práci s moderní počítačovou technikou. Žáci poznávají, že využívání nových komunikačních služeb při učení je jedním ze způsobů, jak si mohou usnadnit učební činnosti ve škole i při domácí přípravě.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažerka projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka