vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Účastníci SOČ ve 2. A 

Bohužel zatím pouze ve třídě 2. A se našli dva odvážní řešitelé SOČ. Žáci Jan Bielik a Petr Sloup se rozhodli zapojit se pod vedením Mgr. Jitky Krýslové do středoškolské odborné činnosti, a to v oboru u mnohých vzbuzující velký respekt – v kvantové fyzice. Jejich práce se bude týkat tzv. Schöredingerovy kočky.

Chlapci se zúčastní 12. 11. 2012 semináře pro autory SOČ, který jim má napovědět, jakých chyb se při sestavování práce vyvarovat a jak by mohli svoji práci prezentovat před odbornou porotou SOČ.

Držíme klukům ze 2. A palce a přejeme jim, aby ve svém úsilí nezůstali osamoceni.

Mgr. Jiřina Mazalová, garant SOČ

© design 2007 Úvodní stránka